Escola L'Era de Dalt

 

moodleAMPA

 

 

 

 

 

 

escola
participació blogs documents contactar
 

tornar

ÀMBITS

Els ÀMBITS és una metodologia de treball innovadora per tal de fomentar el talent i la motivació de tot l’alumnat de l’escola.

Es plantegen diferents propostes pedagògiques en format de “projectes oberts” sobre una temàtica concreta. Cada ÀMBIT desenvolupa els aprenentatges de manera interdisciplinària però en tots ells hi predomina una determinada àrea curricular. Els mestres guien el procés d’ensenyament-aprenentatge que parteix sempre de les motivacions i interessos que manifesta el gran grup. Aquest treball té la durada d’un trimestre, i no es pot repetir el mateix ÀMBIT durant el curs actual.

A partir del curs de 1r de primària les famílies tenen un paper actiu en la tria dels ÀMBITS. L’ objectiu principal que perseguim amb aquesta iniciativa, és fomentar el talent i l’interès individual dels infants.

Aquesta metodologia innovadora ens permet treballar en grups molt reduïts durant un matí a la setmana.

Enguany les propostes han estat:

EDUCACIÓ INFANTIL

- FEM CIRC (descoberta d’un mateix i de l’entorn)

- PASTA ITALIANA (descoberta de l’entorn i matemàtiques)

- ENTRE BAMBALINES (expressió oral i corporal)

- ELS XERRAMEQUES (expressió oral)

- CONSTRUCTORS (matemàtiques)

- CREATE YOUR ROBOT (llengua anglesa)

- ELS VAIXELLS (experimentació científica)

- JUGUEM AMB LA MÚSICA (educació artística música)

- IMAGINEM CARES (educació artística plàstica)

PPRIMER CICLE

- QUÈ HI FAN AL MÓN ELS CONILLS (medi natural i experimentació científica)

- LET’S COOK (llengua anglesa)

- EN DIRECTE DES DE TONA (llengua catalana, expressió oral)

- SOMIEM EL PATI (matemàtiques i educació artística)

- FEM D’ARQUITECTES (matemàtiques)

- FEM CRÉIXER ELS OBJECYES (educació artística plàstica)

- SOM BIBLIOTECA (llengua catalana)

- MUSICÀLIA (educació artística música)

- UN CLIC DE JOCS (TAC)

SEGON CICLE

- XERREM PELS DESCOSITS (llengua catalana, expressió oral)

- CONNECTATS (TAC)

- TONA H2O (coneixement del medi natural i social)

- REPORTERS DEL MÓN (llengua catalana i coneixement del medi social)

- FESTIVITIES AROUND THE WORLD (llengua anglesa)

- CUINEM LES MATES (matemàtiques, mesures)

- FEM D’ARQUITECTES (matemàtiques, geometria)

- TRANSFORMEM I CONSTRUÏM (educació artística plàstica)

- INSTRUMENTITZA’T (educació artística música)

 

Escola L’Era de Dalt C/ Andreu Molera nº 5 08551 Tona space spacespace space adobe flash realplayer youtube basicproject