Escola L'Era de Dalt

biblioteca moodle AMPA GEP

 

 

 

 

 

 

escola
participació blogs documents contactar
 

Benvinguda El Centre Equip de treball Premis i reconeixements

 

EL CENTRE

L’Escola L’Era de Dalt es troba situat al municipi de Tona, una població de la comarca d’Osona d’ aproximadament 8.140 habitants.

 

L'escola L’ Era de Dalt es troba al sud-est del poble, al carrer Andreu Molera nª5. El centre està situat en un extrem del poble, no massa lluny del nucli urbà i és de fàcil accés. L’Era de Dalt és una de les dues escoles de titularitat pública que té el municipi. Acull principalment nens i nenes de Tona i alguns dels municipis veïns (Muntanyola, Sant Miquel de Balenyà, Balenyà i Seva). L’edifici es va estrenar el gener del 1988, va ser en aquell moment quan es van unir les tres escoles existents en una de sola.

 

És una escola d'Educació Infantil i Primària de dues línies. Actualment acollim un total de 438 alumnes (curs 18-19).

 

El nostre centre està adscrit a l'Institut de Tona.

 

 

CARÀCTER PROPI I TRETS D'IDENTITAT.

 

La missió

L’escola l’Era de Dalt és un centre educatiu d’infantil i primària de titularitat pública, laic i català, que pretén ajudar a créixer intel•lectual, emocional i físicament als infants. Prioritza les persones i les relacions entre elles fomentant el sentit de pertinença, la participació i la implicació de tota la comunitat educativa en el projecte d’escola. El centre està vinculat al municipi. És una escola oberta, democràtica i dialogant que orienta la seva activitat a tots els infants del seu entorn d’influència.

 

La visió.

A l’escola l’Era de Dalt volem:

- Treballar en la millora contínua a la recerca de l’excel•lència educativa de cadascun dels nostres alumnes construint uns valors que harmonitzin l’aprendre a ser, l’aprendre a conviure i l’aprendre a habitar el món amb esperit crític.

 

- Millorar el nivell competencial i els resultats d’aprenentatge dels infants mitjançant: l’ús de l’experimentació en les ciències, l’ús habitual de les TIC, l’impuls de les llengües estrangeres, la promoció de les habilitats socials i el treball cooperatiu.

 

- Ser un centre referent, de l’entorn més proper, en l’àmbit educatiu a través de la formació integral dels infants i el respecte per l’equitat.

 

Els valors.

L’escola L’Era de Dalt educa en:

-El respecte

-La cooperació.

-La convivència.

-La creativitat.

-La cultura de l’esforç.

-La responsabilitat.

 

El Lema “ L’Era de Dalt, una escola viva i emprenedora, que vetlla per la felicitat de tots els qui hi conviuen”

 

 

Escola L’Era de Dalt C/ Andreu Molera nº 5 08551 Tona space space space space adobe flash realplayer youtube basicproject