Escola L'Era de Dalt

biblioteca moodle AMPA GEP

 

 

 

 

 

 

escola
participació blogs documents contactar
 

Benvinguda El Centre Equip de treball Premis i reconeixements

 

EL CENTRE

L'Escola L'Era de Dalt es troba situada al municipi de Tona, a la comarca d'Osona.

Tona és un poble d'uns 8.000 habitants aproximadament.Té tres escoles que s'imparteix Infantil i Primària i l'Escola l'Era de Dalt és la única pública.

Acull alumnes dels municipis veïns de Muntanyola, Sant Miquel de Balenyà i Seva.

El nombre d'alumnes va canviant sovint, actualment a dia d'avui som vuit mil tres-cents noranta habitants censats.

El nostre centre està adscrit a l'institut.

 

 

CARÀCTER PROPI I TRETS D'IDENTITAT.

 

La missió

L’escola l’Era de Dalt és un centre educatiu d’infantil i primària de titularitat pública, laic i català, que pretén ajudar a créixer intel·lectual, emocional i físicament als infants.

Prioritza les persones i les relacions entre elles fomentant el sentit de pertinença, la participació i la implicació de tota la comunitat educativa en el projecte d’escola.

El centre està vinculat al municipi. És una escola oberta, democràtica i dialogant que orienta la seva activitat a tots els infants del seu entorn d’influència.

 

La visió.

A l’escola l’Era de Dalt volem:

- Treballar en la millora contínua a la recerca de l’excel•lència educativa de cadascun dels nostres alumnes construint uns valors que harmonitzin l’aprendre a ser, l’aprendre a conviure i l’aprendre a habitar el món amb esperit crític.

- Millorar el nivell competencial i els resultats d’aprenentatge dels infants mitjançant: l’ús de l’experimentació en les ciències, l’ús habitual de les TIC, l’impuls de les llengües estrangeres, la promoció de les habilitats socials i el treball cooperatiu.

- Ser un centre referent, de l’entorn més proper, en l’àmbit educatiu a través de la formació integral dels infants i el respecte per l’equitat.

 

Els valors.

L’escola L’Era de Dalt educa en:

- El respecte.

- La cooperació.

- La convivència.

- La creativitat.

- La cultura de l’esforç.

- La responsabilitat.

 

El lema

“L’Era de Dalt, una escola viva i emprenedora, que vetlla per la felicitat de tots els qui hi conviuen”

 

 

ORGANIGRAMA.

 

 

 

Escola L’Era de Dalt C/ Andreu Molera nº 5 08551 Tona space space space space adobe flash realplayer youtube basicproject